Oferta

Instalacje przeciwpożarowe

W ramach instalacji przeciwpożarowych oferujemy Państwu nasze usługi z zakresu instalacji tryskaczowych, hydrantów wewnętrznych a także pompowni ppoż.

  • Instalacja tryskaczowa

    Instalacja tryskaczowa jest głównym elementem systemu samoobrony budynku przed pożarem. W przypadku wystąpienia pożaru pod wpływem wysokiej temperatury pęka ampułka lub topi się element bimetaliczny uwalniając tym samym medium gaśnicze z instalacji. Odpowiedni kształt deflektora tryskacza umożliwia optymalny rozprysk.

  • Hydrant

    Hydrant do celów przeciwpożarowych jest urządzeniem umożliwiającym pobór wody z sieci wodociągowej lub wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej. Instalację hydrantowe dzieli się ze względu na położenie na dwa rodzaje: wewnętrzne i zewnętrzne. Hydranty wewnętrzne instalowane są natynkowo lub podtynkowo. Hydranty zewnętrzne dzieli się na hydranty naziemne i podziemne. Nasza firma zajmuję się montażem instalacji hydrantów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Przeprowadzamy przeglądy i konserwacje zgodzie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. ws. ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r.).

Systemy sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji pożarowej, SSP – system służący do wykrywania pożaru, inicjowania alarmu, automatycznego powiadamiania jednostki straży pożarnej lub wykonania innego działania zmniejszającego skutki pożaru.

Sterowanie systemami gaszenia

Systemy sterowania gaszeniem w połączeniu z Systemem Sygnalizacji Pożaru służy do wczesnego wykrycia pożaru a następnie wysterowaniu urządzeń służących do gaszenia pożarów takie jak: piana czy gaz.

Pompownie przeciwpożarowe

Instalacje przeciwpożarowe potrzebują zewnętrznego źródła zasilania z dużym zapasem wody.Pompownia składa się z pomp diesel lub elektrycznych , rurociągów z monitorowanymi zasuwami, zbiornika zapasu wody oraz instalacji automatyki i monitorowania. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie wykonania i obsługi tego typu obiektów.

Automatyka przemysłowa

Dla firm produkcyjnych świadczymy usługi z zakresu wdrożenia i utrzymania ruchu instalacji. Wykonujemy sterowanie procesami i maszynami, wizualizacje procesów, programowanie sterowników PLC, naprawę i remonty maszyn a także modernizację już istniejących układów sterowania.

Instalacje elektryczne

Oferujemy Państwu również szeroki zakres usług w dziedzinie tradycyjnych jak i inteligentnych instalacji elektrycznych. Swoim klientom proponujemy kompleksowe usługi projektowania oraz pełnej realizacji instalacji elektrycznych głównie niskiego napięcia. Wykonujemy instalacje zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, rozdzielnice, szafy sterujące oraz instalacje grzewcze.